Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN RUST EN RUIMTE IN LIMBURG


Artikel 1 Begripsbepalingen

 1. De huurder: degene die op zijn of haar naam het appartement huurt.
 2. De verhuurder: de eigenaar van het appartement, Leon Roodbeen en Marleen Wijnen.
 3. Het appartement: Rust en Ruimte in Limburg
 4. De site: de internetsite www.rustenruimteinlimburg.nl
 5. De huurovereenkomst: een overeenkomst tot huur van het appartement.


Artikel 2 Reservering en Annulering

 1. Een aanvraag voor reservering van het appartement geschiedt uitsluitend via de site. Ontvangst wordt per mail bevestigd met een verzoek tot aanbetaling.
 2. Na ontvangst van de aanbetaling door verhuurder wordt de reservering definitief bevestigd en komt de huurovereenkomst tot stand. Bij afzegging door huurder na deze bevestiging zijn derhalve kosten verschuldigd.
 3. Indien een huurovereenkomst wordt geannuleerd, is de boeker de volgende annuleringskosten verschuldigd:
  3.1. bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de huurperiode, 50 % van de huurprijs.
  3.2. bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de huurperiode, 100 % van de van de huurprijs.
  3.3. bij voortijdige beëindiging van het verblijf blijft de boeker de volledige huurprijs verschuldigd.
 4. Huurder draagt desgewenst zelf zorg voor een annuleringsverzekering.
 5. Bij annulering kan t.b.v. de annuleringsverzekering om een factuur worden verzocht.
 6. De minimaal berekende verblijfsduur is een weekend tenzij anders met verhuurder overeengekomen. In overleg is een korter verblijf met aangepast vertrektijdstip wel mogelijk.


Artikel 3 Betaling

 1. De huursom (Inclusief schoonmaakkosten) worden geheel via de bank voldaan. Contante betaling is niet mogelijk.
 2. Uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de bevestiging dient een aanbetaling, 50% van de huurprijs, op het bankrekeningnummer van verhuurder te zijn bijgeschreven.
 3. Het restant van de te betalen huurprijs dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de huurperiode op de bankrekening van verhuurder te zijn bijgeschreven.
 4. Bij boeking minder dan 14 dagen voor aanvang van de huurperiode dient de gehele huurprijs ineens te worden betaald.
 5. Bij - na 1e herinnering - niet nakomen van de betalingsverplichting komt de reservering te vervallen zonder verplichting tot terugbetaling van een reeds betaalde aanbetaling.
 6. Vertrek eerder dan overeengekomen - ongeacht aanleiding of oorzaak - leidt niet tot restitutie van betaalde huur en kosten voor schoonmaak.
 7. Indien verhuurder door overmacht genoodzaakt is de huurovereenkomst te annuleren zal hij de huurder hiervan per e-mail in kennis stellen. Verhuurder verplicht zich tot onmiddellijke terugbetaling van reeds betaalde bedragen. De huurder heeft geen ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.


Artikel 4 Borgsom

 1. De huurder betaalt geen borgsom.
 2. Als er iets kapot gaat of er ontstaat schade dan maken verhuurder en huurder in onderling overleg afspraken.
 3. De eindcontrole op schades wordt bij het vertrek van huurder gedaan tenzij aantoonbaar met verhuurder een andersluidende afspraak is gemaakt.


Artikel 5 Huurprijs

 1. Bij de huur van ons appartement is het volgende inbegrepen, gas, water, licht, huur bedlinnen, handdoeken en badhanddoeken.
 2. Bij de huur van onze appartementen is het volgende niet inbegrepen de verplichte eindschoonmaak. De kosten hiervoor bedragen € 40,= per schoonmaakbeurt.


Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. Aan personen onder de 21 jaar wordt niet verhuurd. Zonder begeleidende oudere zal bij aankomst toegang tot het huis geweigerd worden. Bij twijfel kan de beheerder om legitimatie vragen. Bij overtreding zal huurder gesommeerd worden het huis per direct te verlaten. Betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
 2. De huurder blijft wettelijk aansprakelijk voor schade die hij berokkend heeft, ook indien deze schade na afloop van het verblijf wordt vastgesteld.
 3. De huurder is wettelijk aansprakelijk voor diens (niet) handelen alsmede de handelingen van diens mede-huurders en bezoekers, evenals voor de schade die zij veroorzaken. Huurder dient tegen Wettelijke Aansprakelijkheid te zijn verzekerd.
 4. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke de huurder en/of zijn medebewoners en/of bezoek of hun bezit ondervindt als gevolg van diens verblijf in het appartement of omliggende tuin.


Artikel 7 Aantal personen

 1. Het aantal personen dat het appartement mag overnachten is 2 en mag in geen geval overschreden worden.
 2. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en zal de toegang tot het appartement zonder terugbetaling of vergoeding ontzegd dan wel geweigerd worden.


Artikel 8 Roken

 1. Roken in het appartement is niet toegestaan.


Artikel 9 Huisdieren

 1. Meenemen van maximaal 1 huisdier toegestaan in overleg met verhuurder.
 2. Huurder is verplicht het huis bij vertrek haarvrij op te leveren, ook bij laten doen van de eindschoonmaak.


Artikel 10 Aankomst- en vertrektijden

 1. De aankomsttijd is vanaf 15:00 uur in de middag.
 2. Vertrek is uiterlijk 11:00 uur ’s morgens.
 3. De huurder dient zich strikt aan deze tijden te houden tenzij vooraf anders is overeengekomen en vastgelegd met verhuurder.


Artikel 11 Verantwoordelijkheden en verplichtingen

 1. In verband met het goede verloop van het verblijf is de huurder verplicht richtlijnen van verhuurder en beheerder na te leven en wordt de huurder wettelijk aansprakelijk gesteld voor de schade die het gevolg zou zijn van diens onrechtmatig gedrag of het niet naleven van de richtlijnen of deze algemene voorwaarden.
 2. De huurder verplicht zich ertoe het gehuurde appartement inclusief inboedel en haar omgeving te respecteren, met inbegrip van het geluidsniveau in de omgeving.
 3. De huurder is verplicht toegang tot appartement of tuin te verlenen voor noodzakelijke reparaties en tuinonderhoud.
 4. De huurder dient aanwezige huishoudelijke apparatuur als wasmachine, oven of vaatwasser bij vertrek schoon en leeg op te leveren. Bij niet voldoen kan dit in rekening worden gebracht.
 5. Gebruik van geluids-, beeld- en huishoudelijke apparatuur en internet is onder voorbehoud van goede werking.

 

1 december 2016 - heden